Sodni tolmač

Sodni tolmač je oseba, ki prevaja razne dokumente iz tujih jezikov, kot je naprimer angleščina, v materni jezik, v našem primeru je to slovenščina. Lahko pa prevaja tudi obratno, oziroma iz tujega v tuj jezik, naprimer iz italijanščine v ruščino. Na tej spletni strani si poglejte https://www.sodni-tolmac.si/sodno-tolmacenje/ kakšne so glavne naloge sodnega tolmača.

 

sodni-tolmac

 

Sodni tolmač je zaposleni, ki tolmači, oziroma prevaja na sodiščih na raznih sodnih postopkih in podobnih zadevah. Lahko pa tudi prevaja razne sodne dokumente, oziroma listine. To delo ne more opravljati vsak, četudi zna dobro tuje jezike. Za to delo je potrebno tudi dobro poznavanje prava in pravne zakonodaje, saj mora sodni tolmač točno vedeti, kaj prevaja, saj morajo biti besede korektno in točno prevedene. Glavne naloge sodnega tolmača so prevajanje na sodnih zadevah, kot so razne poslovne zadeve, lahko gre za priznanje očetovstva, lahko tolmači na porokah in podobno. Sodni prevajalec mora v Sloveniji imeti slovensko državljanstvo in mora biti nekaznovan. Mora imeti ustrezno izobrazbo, kar mora tudi dokazovati. Včasih ni dovolj samo univerzitetna izobrazba, ampak je fajn, da so opravljena tudi dodatna izobraževanje s tega področja. preden sodni tolmač pridobi status prevajalca za sodišče, mora opraviti preizkus znanja, ki poteka pisno in ustno. Preizkus poteka v dveh jezikih, v slovenščini in v jeziku, ki ga bo tolmač uporabljal pri opravljanju dela. ponavadi se na preizkusu išče znanje iz različni področjih, kot je naprimer organizacija upravnih organov, kazensko pravo, družinsko pravo, ustavne ureditve in podobno. Predvsem področje iz prava, tako da je potrebno temeljito znanje iz celotnega prava, ne samo del njega. Glede na področje, kjer najbolj deluje mora poleg maternega jezika, znati uporabljati tudi strokovno terminologijo, ki jo uporabljajo strokovnjaki iz različnih področjih, kot je naprimer medicina, pravo, ekonomija, konzularno predstavništvo, politika, banke, zavarovalnice in podobno. Sodni tolmač mora biti poleg pravno, tudi sicer široko izobražen in vsestransko razgledan.

Rate this post