Notranja revizija je zelo pomembna

notranja revizija

Notranja revizija igra pomembno vlogo pri proračunskih uporabnikih, saj nam nudi neodvisna zagotovila, ki varujejo poslovanje organizacije pred tveganji. Notranja revizija ima pomembno nalogo in ta je, oblikovanje zagotovil glede delovanja notranjih kontrol ukrepov obvladovanja morebitnih tveganj ter podajanja priporočil za izboljšave, kjer je to potrebno, kar pa še ne pomeni da je to notranji policaj. Notranji revizor se osredotoča na pretekle dogodke in procese.

notranja revizija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notranja revizija se izvaja za naslednja področja: kadrovsko področje; javna naročila, postopki pri pripravi zaključnega računa, proračuni občin in mnoga druga. Revizerji torej pregledajo podjetje in poslovanje, ki ga to podjetje izvaja. Iz tega oni vidijo napake podjetja, ki jih to podjetje dela. Čeprav vidijo in pregledajo napake nekega podjetje, ga vseeno ne kaznujejo, temveč bodo vse razložili kaj morajo popraviti in da bo potem to podjetje postalo boljše. Revizerji pa seveda pregledajo marsikaj npr. vse vaše račune, varstvo osebnih podatkov, vsa naročila itd. To pa ni notranja policija, saj je to samostojna organizacija, kar pomeni da niso z nikomer povezani. Loris je podjetje, ki opravlja ravno to in to tudi odlično opravi. V tem podjetju najdejo vse napake, vam vse svetujejo in povejo kaj naj neko podjetje naredi. Če se pa kakšne napake ne odpravi, pa lahko to tudi pelje v drage kazni. Notranja revizija zelo pomaga vsem možnim podjetjim in ni važno če je zelo majhno ali pa zelo veliko in uspešno, saj se lahko zgodi da imajo tudi večja in uspešnejša podjetja kakšno napako ali dve. Seveda pa je velika možnost da ima kakšno manjše podjetje vsaj kakšno napako. Notranja revizija torej pomaga vsem podjetjim, samo obupati ne smejo nad odpravljanjem teh napak, četudi jih je več, saj se napake najdejo pri vseh podjetjih. Največkrat pa se napake najdejo pri tistih podjetjih, ki so se šele začela in so še mlada.

Rate this post